Fordított adózás

Az Áfa tv. 142. § (1) bekezdésének 2015. január 1-jétől hatályos új, j) pontja alapján az adót a termék beszerzője fizeti az Áfa tv. új, 2015. január 1-jétől hatályos 6/B. számú mellékletében felsorolt és az Áfa tv. XVI. Fejezete szerinti különös rendelkezések hatálya alá nem tartozó termékek értékesítése esetében.

Az Áfa tv. 6/B. számú mellékletében foglaltakat figyelembe véve, az 1. számú melléklet szerint soroltuk be a termékeinket.

Az áfa törvény 142. § szerint a „Fordított adózás” szabályai alá eső termékek esetében az általános forgalmi adót a szolgáltatás igénybevevője fizeti. A hivatkozott jogszabály szerint a fordított adózású termék, szolgáltatás számlázása esetén, a számlán fel kell tüntetni a vevő adószámát.

A Steel Profile és Design Kft. a termékeket abban az esetben számlázza ki adóalanynak „fordított adózás” szabályai szerint, amennyiben a vevő az áfa nyilatkozatot írásban megteszi a Steel Profile és Design Kft Kft. felé:

A számlázás során a Steel Profile és Design Kft. alkalmazottjával személyesen kapcsolatba lépő személynek nyilatkozatot kell tennie, hogy a Metál-Sheet Kft. által kiállított számlán vevőként megjelölt adóalanyt teljes jogkörrel képviseli és a kiállított számlát az adóalany könyvelésébe eljuttatja.
Amennyiben a fenti nyilatkozat nem áll rendelkezésére a Steel Profile és Design Kft-nél a számlázást megelőzően, úgy a számlát csak magánszemélynek és 27% áfa tartalommal állítja ki.

Mit jelent ez pontosan a Vásárló oldaláról?

  • Ha Ön Egyéni Vállalkozó vagy áfakörös Céges vásárló: szükséges az áfa nyilatkozat kitöltése, illetve a cégadatok, adószám, cégbélyegző és az aláírási címpéldány másolata (kivéve egyéni vállalkozó) minden vásárláskor.
  • Ha Ön magánszemélyként vásárol: Önre nem vonatkozik ez a törvény.

Mire figyeljek oda a nyilatkozat kitöltése során?

  • Hiteles és érvényes nyilatkozatot csak aláírási címpéldánnyal rendelkező cégszerű aláírásra jogosult személy adhat, ezért fontos, hogy ilyen személy írja alá a cég részéről a nyilatkozatot
  • Az eredeti áfa nyilatkozattal együtt az aláíró képviselő aláírási címpéldány másolatát is kérjük, küldje el részünkre
  • Amennyiben a fenti két dokumentum nem áll rendelkezésére a Steel Profile és Design Kft-nél a számlázást megelőzően, úgy a számlát csak magánszemélynek és 27% áfa tartalommal állítjuk ki.

Fordított adózással értékesített termékeink:

  • cserepeslemez (VTSZ 7216-9110)
  • trapézlemez (VTSZ 7216-9110)
  • síklemez (VTSZ 7210)
  • élhajlított elemek (VTSZ 7216-6190)
  • acél szelemen (VTSZ 7216-6110)

Minden egyéb termékünk 27%-os ÁFa kulccsal kerül kiszámlázásra!

Fordított áfás nyilatkozat letöltése!