Szállítási és Tárolási útmutató, Garancia

Szállítási és tárolási útmutató, garancia, reklamáció

1. Megrendelt tételek átvétele

 • A Megrendelő és a Szállító együttesen köteles az áru átadásakor a minőségi és mennyiségi ellenőrzését elvégezni
 • 1.1. Telephelyen: Az árut a Szállító telephelyén a Megrendelő vagy annak meghatalmazottja veszi át az árukiadótól:
  A megrendelt tételeket a Megrendelő a Szállító árukiadójával együtt köteles a Szállító telephelyén ellenőrizni az átadott áruk minőségét és mennyiségét. Amennyiben eltérést tapasztal a Megrendelő köteles haladéktalanul írásban jelezni a minőségi vagy mennyiségi kifogást a Szállító felé
 • 1.2. Előre megjelölt helyen: Az árut a Megrendelő vagy az általa meghatalmazottja az előre megjelölt helyen veszi át a Szállító alkalmazottjától:
  A megrendelt tételeket a Megrendelő a Szállító alkalmazottjával együtt köteles az áru átvételének helyén ellenőrizni az átadott áruk minőségét és mennyiségét. Amennyiben eltérést tapasztal a Megrendelő köteles haladéktalanul írásban jelezni a minőségi vagy mennyiségi kifogást a Szállító felé
 • 1.3. Harmadik fél, szállítmányozó: Az árut egy harmadik fél (pl.: szállítmányozó) veszi át a Szállító telephelyén az árukiadótól:
  A Megrendelő köteles a harmadik fél által leszállított áruk minőségét és mennyiségét a harmadik féltől való átvétel pillanatában ellenőrizni. Amennyiben eltérést tapasztal a Megrendelő köteles haladéktalanul írásban jelezni a minőségi vagy mennyiségi kifogást a Szállító felé
 • Az írásban tett mennyiségi kifogást a Szállító kivizsgálja és jogos mennyiségi kifogás esetén, a Szállító köteles a hiányt a jogosság megállapításától számított 30 napon belül pótolni.
 • Az írásban tett minőségi kifogást a Szállító kivizsgálja és jogos minőségi kifogás esetén, a Szállító köteles a kifogásolt minőségi eltérést a jogosság megállapításától számított 30 napon belül kompenzálni vagy visszavásárolni

2. Szállítás

 • A Szállító által gyártott trapézlemez, cserepeslemez, szendvicspanel, szelemen és síklemez termékek szállítására egyedi szabályok vonatkoznak. A termék szállításának tervezésekor, illetve a termék szállításának megkezdése előtt figyelembe kell venni a Szállító által a termék csomagolásán feltüntetett és az árlistán illetve a www.tetolemez.hu weboldalon közzétett szállítási útmutatóban leírt szabályokat.
  A közzétett szabályoktól való eltérés következtében felmerülő károkért és minőségromlásért a Szállító nem vállal felelősséget

3. Védőfólia eltávolítása

 • Amennyiben az áru felületét védő fólia védi, akkor a felületén lévő védőfóliát a tárolás megkezdésétől számított négy héten belül, vagy a beépítéstől számított egy héten belül el kell távolítani

4. Tárolás

 • Az áru kötegeket a helyszínre történő szállítás után nagy körültekintéssel és az alábbi szabályok betartásával lehet úgy tárolni a felszerelésig, hogy az áru minősége ne romoljon. A következő szabályoktól való eltérés esetén, a tárolásból eredő minőségromlásért és kárért a Steel Profile és Design Kft. nem vállal felelősséget.
 • 4.1. A kötegeket védeni kell a csapadéktól, a páralecsapódásból eredő nedvesedéstől és általában a nedvességtől.
 • 4.2. A kötegeket enyhén megdöntve kell tárolni, hogy a véletlenül a panel kötegek közé kerülő víz el tudjon folyni a panel felületéről.
 • 4.3. A kötegek egymásra rakhatók, de arra figyelni kell, hogy a kötegeket elválasztó támaszok pontosan egymás felett helyezkedjenek el. Figyelem! A támaszok megnyomhatják az áru felületét.
 • 4.4. A szabad téren tárolt kötegeket vízálló ponyvával kell letakarni úgy, hogy sem a kötegek tetején, sem a kötegek alatt nem gyűlhet össze a csapadékvíz.
 • 4.5. A kötegek számára biztosítani kell az átszellőzést, így kivédhetők a páralecsapódásból eredő nedvesedés okozta károk

5. Javaslatok a helyszínen történő szereléshez

 • A Steel Profile és Design Kft. csupán a megrendelt áruk gyártatására vállalkozik, nem vesz részt a szerelésben. A szerelésről mindenképpen a vevőnek kell gondoskodni akár saját kivitelezésben, akár szerelésben jártas vállalkozó, vállalkozás igénybe vételével. 
 • A Steel Profile és Design Kft. az alábbi szabályok betartására hívja fel a figyelmet a szerelés során:
 • 5.1. A kivitelezőnek az összeszerelést meg kell terveznie és a biztonságért felelős személyt ki kell jelölnie. A biztonságos szereléshez szükséges eszközöket, berendezéseket biztosítania kell a helyszínen.
 • 5.2. Amennyiben az árut a helyszínen vágni kell, tilos sarokköszörűt alkalmazni és kerülni kell a vágókorongok alkalmazását is. Javasoljuk a lemezvágó ollót, szalagfűrészt, vagy lengő fűrészt.
 • 5.3. Az áru felületéről minden vágásból, fúrásból eredő törmeléket el kell távolítani, hogy a felülete ne sérüljön

6. Garancia

 • Horganyzott lemezekre garancia nincs! Egymáson való tárolása maximum 5 napig megengedett
 • A Steel Profile és Design Kft. szavatolja, hogy az általa forgalmazott szendvicspanelek, szelemenek, cserepes- és trapézlemezek a vonatkozó termékszabványokban és jogszabályban meghatározott minőségi feltételeknek megfelelnek. 
 • Ezen túlmenően a Steel Profile és Design Kft. a forgalmazott termékeire szendvicspanelek esetén 5 év, egyéb lemeztermékek esetén 10 év garanciát vállal. Minden terméknél megtalálja a garancia információkat az adatlapon.
 • A garancia a gyártási hibákra és anyaghibákra terjed ki és abban az esetben érvényes, ha termék beépítését megelőzően a Steel Profile és Design Kft. tárolási és rakodási előírásait maradéktalanul betartották. 
 
 • Feltételek:
 • 1.1. A vevőnek hitelt érdemlően számlával igazolnia kell, hogy a reklamáció tárgyát képező terméket a Steel Profile és Design Kft. -től vásárolta.
 • 1.2. A termék az értékesítést követően, a rakodás, tárolás és szerelés alatt semmilyen módon nem sérült, illetve károsodott.
 • 1.3. A minőségi hiba, annak észlelésétől számított legfeljebb 15 napon belül a hibáról készült leírással és fényképekkel mellékelve, az áru azonosítására alkalmas adatokkal együtt, írásban kell jelezni a Steel Profile és Design Kft. irányába.
 • A Steel Profile és Design Kft. nem vállal felelősséget azokért a közvetlen-, vagy közvetett károkért, amelyek a lent leírtak figyelmen kívül hagyásából adódnak:
 • 1.4. A garancia érvényét veszti abban az esetben, ha a felhasználás „agresszív környezetben” történik (savas, vagy vegyileg agresszív anyagot tartalmazó levegőben, vagy más erős kémiai hatási környezetben).
 • 1.5. Nem érvényes a garancia, ha a felhasználás helye állandó kapcsolatban van vízzel, korróziós hatást kifejtő vegyszerekkel, füsttel, hamuval, állati ürülékkel, amelyek a lemez felületére kedvezőtlen hatást gyakorolnak.
 • 1.6. Nem érvényes a garancia, ha nem lett szakszerűen eltávolítva minden a szerelési munkák során keletkező fémforgács, ill. egyéb lerakódás, és ha bizonyíthatóan abból ered a károsodás és minőségromlás.
 • 1.7. Nem érvényes a garancia, ha a lemezfelületek közvetlenül rézzel, nedves betonnal, nedves épületfával, vagy talajjal érintkeztek.
 • Ha az észlelt hiba, gyártási hibából ered, a Steel Profile és Design Kft. vállalja a termékek javítását, illetve annak költségét. Amennyiben a gyártási hiba nem javítható vagy javítási költsége meghaladja a termékek cseréjének mértékét, akkor a Steel Profile és Design Kft. dönthet a kifogásolt termékek cseréje mellett, aminek a közvetlen költségeit vállalja.

7. Reklamáció

 • A megrendelő a reklamáció rendezéséig az árut nem jogosult értékesíteni, és köteles biztosítani a szállító részére, hogy annak képviselője a reklamált árut megtekinthesse, megvizsgálhassa vagy megvizsgáltathassa. 
 • A megrendelő köteles a termékek épségét és hibamentességét átvételkor megvizsgálni. A Steel Profile és Design Kft. az átadás időpontjában észlelhető gyártási és anyaghibákra vonatkozó reklamációt a beépítést követően nem tud elfogadni. Ebből fakadóan a beépített, hibás termékek leszerelésének, illetve az esetleges cseretermék újbóli beépítésének költségei nem terhelik a szállítót.
 • A felek megállapodnak abban, hogy hibás teljesítés esetén a Steel Profile és Design Kft. elsősorban árleszállításon alapuló kompenzációval küszöböli ki a hibát.
 • A Steel Profile és Design Kft. felelőssége nem terjed ki közvetett, következményi, valamint előre nem látható károkra. A szavatossági kártérítési vagy bármely egyéb felelőssége semmilyen körülmények között sem haladhatja meg az adott szerződés keretében megrendelt áruk számla szerinti értékét.